Uusi Tuottoa.fi E-osakesarja nyt merkittävissä

OPR-Finance Oy avaa Tuottoa.fi -palvelunsa yleisön uusille sijoituksille. Uusi E-osakesarja oikeuttaa 6 % tuottoon, kun sijoitusaika on vähintään 6 kuukautta. Tarkemmat osakeannin ehdot ja merkinnät pääset tekemään tästä. Tiedotteessa yhtiö kuvaa myös viimeaikaisia tapahtumia ja toimiaan.

 

Viimeaikaiset tapahtumat Yhtiössä

Suomen kuluttajansuojalaki muuttui 1.9.2019 alkaen, mikä vaikutti kuluttajaluottojen tarjontaan OPR-Financen ja sen kilpailijoiden osalta. Merkittävin muutos koski aiemmin todelliseen vuosikorkoon perustuvan korkokaton muuttamista nimelliskorkoon perustuvaksi. Samalla myös luotoista perittäviä muita kuluja, kuten toimitus- ja lainanhoitopalkkioita rajoitettiin.

Nimelliskoron maksimimäärä rajoitettiin 20 prosenttiin, mikä heikentää Suomen kuluttajaluottomarkkinan houkuttavuutta aiempaan verrattuna. Sijoitetun pääoman tuoton maksimoimiseksi yhtiölle on kannattavinta ohjata resurssinsa ensisijaisesti sellaisille markkinoille, joiden suhteellinen tuottopotentiaali on korkein. Tämän vuoksi OPR-Finance on siirtänyt painopistettään niihin tuotteisiinsa, joiden tuottomahdollisuudet ovat selvästi korkeampia. Nykyisistä tuotteista näitä ovat kuluttajaluottotuotteet Ruotsissa ja Tšekissä, sekä yritysluottotuotteet. Lisäksi yhtiö tarkastelee aktiivisesti mahdollisuuksia uusille kannattaville tuoteavauksille. Kuluttajaluottojen tarjoamista Suomessa on myös jatkettu, mutta sen painotus on selvästi aiempaa pienemmällä tasolla.

Painopisteen muutostyö on sujunut hyvin, joskin se on vienyt paljon resursseja ja aikaa koko OPR-Finance konsernin henkilökunnalta kuluvan vuoden aikana. Muutoksella on luonnollisestikin ollut vaikutuksensa myös tulokseen. Vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kvartaalin operatiivinen tulos oli tästä huolimatta EUR 9.5m suuruinen ja sen ennakoidaan olevan vuoden viimeisen kvartaalin osalta niin ikään selvästi positiivinen. Vuoden 2020 aikana yhtiön odotetaan vahvistuvan liiketoiminnallisesti, sillä muutostöiden valmistuessa yhtiö normalisoituu takaisin tilanteeseen, jossa aika ja resurssit voidaan jälleen kohdistaa operatiiviseen tekemiseen.

 

Rahoitusrakenteessa tapahtuneet muutokset

Painopisteen muutoksen myötä myös yhtiön rahoitukseen on tullut merkittäviä muutoksia. OPR-Financen taseessa on ollut merkittävä määrä rahoitusta pääomamarkkinoilta, joka on kohdistettu Suomen kuluttajaluototukseen. Kun painotusta kyseiseen markkina-alueeseen on vähennetty, rahoituksen ehdot eivät enää ole olleet yhtiölle edullisia. Tämän takia yhtiö on katsonut kannattavaksi maksaa vuoden 2019 aikana takaisin pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta hankittua vieraan pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin EUR 60m edestä.

Takaisinmaksu on rahoitettu myymällä Suomen kuluttajaluototuksen päätuotteen Ostosrahan kaikki lainasaamiset. Saamisten myyntioperaatio on ollut vaativa ja aikaa vievä toimenpide ja saamisia on vuonna 2019 myyty toisella, kolmannella ja neljännellä kvartaalilla. Nyt saatavakaupat on saatettu loppuun ja sen seurauksena pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta saatu noin EUR 60m:n vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on maksettu takaisin. Samalla yhtiön kassa on vahvistunut.

Toimialalle tyypillisesti myytyjen saamisten myyntihinta ei vastaa kirjanpitoarvoa. Tästä johtuen Yhtiön vuoden 2019 raportoitu tulos näiden kertaluonteisten erien johdosta tulee olemaan tappiollinen, vaikkakin sen operatiivinen tulos on siis kolmen ensimmäisen kvartaalin jälkeen EUR 9.5m positiivinen. Lisäksi Yhtiö säästää takaisinmaksettujen luottojen korkokuluissa noin EUR 15m tulevien kolmen vuoden aikana maksettuaan luotot ennenaikaisesti takaisin.

Sijoittajiin rahoitusjärjestelyiden aiheuttamalla tappiolla ei ole vaikutusta. Kertaluonteinen tappio pienentää osaltaan yhtiön omaa pääomaa, mutta jakokelpoisia varoja yhtiöllä on edelleen riittävästi, joten osingonmaksu jatkuu ennallaan.

 

Tuottoa.fi avataan uusille sijoituksille

Samalla kun Yhtiö on maksanut pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta saatua vieraan pääoman ehtoista rahoitusta takaisin, se on myös vapautunut tuon rahoituksen edellyttämistä ja Yhtiötä rajoittavista ehdoista, muun muassa Tuottoa.fi-sijoitusten vastaanottamisesta.

Tästä päivästä alkaen olemme jälleen alkaneet vastaanottaa sijoituksia Tuottoa.fi-palvelussa yhtiön E-sarjan osakkeisiin. Finanssivalvonnan muuttuneen laintulkinnan johdosta yhtiö ei voi sitoutua lunastamaan sijoituksia E-sarjan osakkeisiin takaisin. Sijoittaja voi kuitenkin edelleen esittää lunastuspyynnön palvelussa ja lunastuspyynnöt käsitellään 14 vuorokauden kuluessa kuten ennenkin. Muutos ei koske jo aiemmin B- tai C-sarjan osakkeisiin tehtyjä sijoituksia. Palveluun voit tutustua tästä.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa vt. toimitusjohtaja Jouni Selin, jouni.selin@opr-finance.fi.

Toivotamme kaikille Sijoittajillemme hyvää loppuvuotta.

 

Tuottoa.fi

OPR-Finance Oy
Lautatarhankatu 8 B
00580 HELSINKI

tuottoa@opr-finance.fi