MIKÄ ON TUOTTOA.FI?

Tuottoa.fi-palvelu palvelee sijoittajiamme

 

Uusien sijoitusten vastaanottaminen on päättynyt 16.11.2017. Nykyisiin B-tai C-sarjan osakkeisiisi päätöksellä ei ole mitään vaikutusta, ne pysyvät edelleen hallussasi ja kerryttävät osinkoa kuten aina ennenkin.

Minimisijoitus on 1 000 €

Ei määräaikaa, sijoituksen voi lopettaa koska tahansa

Sijoituksille maksetaan osinkoa 3–7 % sijoitusajan mukaan

Osingonmaksu tapahtuu kuukausittain

Ei avaus-, hallinto-, tai muita kuluja

Osakesijoitus ei ole talletus, eikä kuulu talletussuojan piiriin

Sijoitus ei ole pääomaturvattu

Osinkotulo on saajalleen 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa, mikäli sijoittajan listaamattomista yhtiöistä saama osinkotulo on enintään 150 000 €.

Sijoittajan efektiivinen veroaste on 7,5 %, mikäli sijoittajan veronalaiset pääomatulot ovat enintään 30 000 €. Yli 30 000 € osalta efektiivinen veroaste on 8,25 %.

Tuottoa.fi-palvelussa sijoitukset tehdään merkitsemällä OPR-Finance Oy:n yleisölle tarjoamia etuoikeutettuja B/C-sarjan osakkeita. 

Sijoituksilla ei ole määräaikaa. OPR-Finance Oy maksaa sijoituksille kuukausittain tilitettävää osinkotuloa. Sijoitus on toistaiseksi voimassa oleva osakesijoitus, jonka sijoittaja voi milloin tahansa lopettaa esittämällä lunastusvaatimuksen palvelussa olevalla lopetuspainikkeella. OPR-Finance Oy lunastaa osakkeen takaisin merkintähintaan. Näin ollen sijoittaja saa tuottonsa kertyneen osingon muodossa, ei osakkeen arvonnousun kautta.

Vastaanotetuilla sijoituksilla OPR-Finance Oy rahoittaa liiketoimintaansa. Osa OPR-Finance Oy:n ulkopuolisesta rahoituksesta tulee yhteistyökumppaneina toimivilta pankeilta sekä rahoitusyhtiöiltä ja osa Tuottoa.fi-palvelusta. Sijoittaja saa sijoitukselleen kilpailukykyisen tuoton ja OPR-Finance Oy rahoitusta liiketoiminnalleen.

Osakesijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia. Niinpä ne eivät ole talletuksia eivätkä ne täten kuulu talletussuojarahaston piiriin. Sijoitukset eivät myöskään ole pääomasuojattuja.

Kutsumme Tuottoa.fi-sijoittajat nauttimaan osinkotuottoa, emme osallistumaan yhtiön hallintoon. B/C-osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa eikä muitakaan osakeyhtiölain vähimmäisoikeuksia ylittäviä oikeuksia. Osinko-oikeutta lukuun ottamatta B/C-osakkeet eivät siis tuota muita oikeuksia. B/C-osake voidaan siirtää vain hyvin rajoitetusti eikä niitä voida käyttää vakuutena. Sijoituksen tuottama osinko on etuoikeutettu OPR-Finance Oy:n kantaosakkeisiin nähden. Osingonmaksu edellyttää sitä, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja.

B-sarjan osakeanti on lopetettu 31.12.2014 eikä niiden merkintä täten ole enää mahdollista.

OPR-Finance Oy tarjoaa ajantasaisen tulosinformaation tilinpäätöstietoineen ja osavuosikatsauksineen näillä sivuilla. Palvelussa asiointi edellyttää aina vahvan sähköisen tunnistautumisen, joka tapahtuu verkossa oman pankkisi verkkopankkitunnuksilla.

Yleiset Tuottoa.fi-palvelua koskevat kysymykset voit lähettää osoitteeseen tuottoa@opr-finance.fi