MIKÄ ON TUOTTOA.FI?

Tuottoa.fi-palvelu palvelee sijoittajiamme

 

Uusien sijoitusten vastaanottaminen on toistaiseksi keskeytetty.

Sijoittaminen onnistuu jatkossa E-sarjan osakkeisiin. B- tai C-sarjan sijoitusten vastaanottaminen on sitä vastoin päättynyt 16.11.2017. Nykyisiin B-tai C-sarjan osakkeisiisi päätöksellä ei ole mitään vaikutusta, ne pysyvät edelleen hallussasi ja kerryttävät osinkoa kuten aina ennenkin.

Minimisijoitus on 1 000 €

Ei määräaikaa, sijoituksen palautuspyynnön voi tehdä koska tahansa

E-sarjan sijoituksille maksetaan osinkoa 2-6% sijoitusajan mukaan

Osingonmaksu tapahtuu kuukausittain

Ei avaus-, hallinto-, tai muita kuluja

Osakesijoitus ei ole talletus, eikä kuulu talletussuojan piiriin

Sijoitus ei ole pääomaturvattu

Osinkotulo on saajalleen 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa, mikäli sijoittajan listaamattomista yhtiöistä saama osinkotulo on enintään 150 000 €.

Sijoittajan efektiivinen veroaste on 7,5 %, mikäli sijoittajan veronalaiset pääomatulot ovat enintään 30 000 €. Yli 30 000 € osalta efektiivinen veroaste on 8,25 %.

Tuottoa.fi-palvelussa sijoitukset tehdään merkitsemällä OPR-Finance Oy:n yleisölle tarjoamia etuoikeutettuja E-sarjan osakkeita.

Sijoituksilla ei ole määräaikaa. OPR-Finance Oy maksaa sijoituksille kuukausittain tilitettävää osinkotuloa. Sijoitus on toistaiseksi voimassa oleva osakesijoitus, lunastusta sijoittaja voi pyytää palvelussa olevalla lopetuspainikkeella. OPR-Finance Oy voi osakeyhtiölain puitteissa lunastaa osakkeen takaisin merkintähintaan. Näin ollen sijoittaja saa tuottonsa kertyneen osingon muodossa, ei osakkeen arvonnousun kautta. Yhtiö ei voi enää sitoutua lunastamaan E-sarjan osakkeita takaisin 14 vuorokauden sisällä, kuten aiemmissa osakesarjoissa. Tämä johtuu Finanssivalvonnan uudesta laintulkinnasta, jota se aloitti soveltamaan syyskuun 2019 alusta. Jatkossa osakkeenomistajat voivat pyytää yhtiötä lunastamaan E-sarjan osakkeita takaisin. Lunastamme osakkeita takaisin osakeyhtiölain puitteissa kuten aikaisemminkin. Yhtiön tahtotilassa lunastaa takaisin omia osakkeitaan ei ole siis tapahtunut muutosta. Ehtojen muutos johtuu velvollisuudestamme noudattaa uutta laintulkintaa.

Vastaanotetuilla sijoituksilla OPR-Finance Oy rahoittaa liiketoimintaansa. Osa OPR-Finance Oy:n ulkopuolisesta rahoituksesta tulee pääomamarkkinoilta, osa rahoitusyhtiöiltä ja osa Tuottoa.fi-palvelusta. Sijoittaja saa sijoitukselleen kilpailukykyisen tuoton ja OPR-Finance Oy rahoitusta liiketoiminnalleen.

Osakesijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia. Niinpä ne eivät ole talletuksia eivätkä ne täten kuulu talletussuojarahaston piiriin. Sijoitukset eivät myöskään ole pääomasuojattuja.

Kutsumme Tuottoa.fi-sijoittajat nauttimaan osinkotuottoa, emme osallistumaan yhtiön hallintoon. B/C/E-osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa eikä muitakaan osakeyhtiölain vähimmäisoikeuksia ylittäviä oikeuksia. Osinko-oikeutta lukuun ottamatta B/C/E-osakkeet eivät siis tuota muita oikeuksia. B/C/E-osake voidaan siirtää vain hyvin rajoitetusti eikä niitä voida käyttää vakuutena. Sijoituksen tuottama osinko on etuoikeutettu OPR-Finance Oy:n kantaosakkeisiin nähden. Osingonmaksu edellyttää sitä, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja.

B-sarjan osakeanti on lopetettu 31.12.2014. C-sarjan osakeanti on lopetettu 16.11.2017. Niiden merkintä ei täten ole enää mahdollista.

OPR-Finance Oy tarjoaa ajantasaisen tulosinformaation tilinpäätöstietoineen ja osavuosikatsauksineen näillä sivuilla. Palvelussa asiointi edellyttää aina vahvan sähköisen tunnistautumisen, joka tapahtuu verkossa oman pankkisi verkkopankkitunnuksilla.

Yleiset Tuottoa.fi-palvelua koskevat kysymykset voit lähettää osoitteeseen tuottoa@opr-finance.fi