Tuottoa.fi-palvelu palvelee sijoittajiamme

Etuoikeutettujen sijoitusten lunastukset ja osingonmaksu on poikkeuksellisesti keskeytetty toistaiseksi. Lisätietoja asiasta löytyy etuoikeutettujen osakkeiden omistajille lähetetyissä tiedotteissa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen osa nettisivuston sisällöstä voi olla ristiriidassa tämänhetkiseen tilanteeseen (2/2021).

Emme vastaanota uusia sijoituksia.

Uusien sijoitusten vastaanottaminen B-, C- tai E-sarjan osakkeisiin on päättynyt. Nykyisiin B-, C- tai E-sarjan osakkeisiisi päätöksellä ei ole mitään vaikutusta, ne pysyvät edelleen hallussasi ja kerryttävät osinkoa kuten aina ennenkin.

  • Minimisijoitus on 1 000 €
  • Ei määräaikaa, sijoituksen palautuspyynnön voi tehdä koska tahansa
  • Osingonmaksu tapahtuu kuukausittain
  • Ei avaus-, hallinto-, tai muita kuluja
  • Osakesijoitus ei ole talletus, eikä kuulu talletussuojan piiriin
  • Sijoitus ei ole pääomaturvattu

Sijoituksilla ei ole määräaikaa. OPR-Finance Oy maksaa sijoituksille kuukausittain tilitettävää osinkotuloa. Sijoitus on toistaiseksi voimassa oleva osakesijoitus, lunastusta sijoittaja voi pyytää palvelussa olevalla lopetuspainikkeella. OPR-Finance Oy voi osakeyhtiölain puitteissa lunastaa osakkeen takaisin merkintähintaan. Näin ollen sijoittaja saa tuottonsa kertyneen osingon muodossa, ei osakkeen arvonnousun kautta. Yhtiö ei voi enää sitoutua lunastamaan E-sarjan osakkeita takaisin 14 vuorokauden sisällä, kuten aiemmissa osakesarjoissa. Tämä johtuu Finanssivalvonnan uudesta laintulkinnasta, jota se aloitti soveltamaan syyskuun 2019 alusta. Lunastamme osakkeita takaisin osakeyhtiölain puitteissa kuten aikaisemminkin.

Vastaanotetuilla sijoituksilla OPR-Finance Oy rahoittaa liiketoimintaansa. Osa OPR-Finance Oy:n ulkopuolisesta rahoituksesta tulee pääomamarkkinoilta, osa rahoitusyhtiöiltä ja osa Tuottoa.fi-palvelusta. Sijoittaja saa sijoitukselleen kilpailukykyisen tuoton ja OPR-Finance Oy rahoitusta liiketoiminnalleen.

Osakesijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia. Niinpä ne eivät ole talletuksia eivätkä ne täten kuulu talletussuojarahaston piiriin. Sijoitukset eivät myöskään ole pääomasuojattuja.

Kutsumme Tuottoa.fi-sijoittajat nauttimaan osinkotuottoa, emme osallistumaan yhtiön hallintoon. B/C/E-osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa eikä muitakaan osakeyhtiölain vähimmäisoikeuksia ylittäviä oikeuksia. Osinko-oikeutta lukuun ottamatta B/C/E-osakkeet eivät siis tuota muita oikeuksia. B/C/E-osake voidaan siirtää vain hyvin rajoitetusti eikä niitä voida käyttää vakuutena. Sijoituksen tuottama osinko on etuoikeutettu OPR-Finance Oy:n kantaosakkeisiin nähden. Osingonmaksu edellyttää sitä, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja.

Emme vastaanota uusia sijoituksia.

OPR-Finance Oy tarjoaa ajantasaisen tulosinformaation tilinpäätöstietoineen ja osavuosikatsauksineen näillä sivuilla. Palvelussa asiointi edellyttää aina vahvan sähköisen tunnistautumisen, joka tapahtuu verkossa oman pankkisi verkkopankkitunnuksilla.

Yleiset Tuottoa.fi-palvelua koskevat kysymykset voit lähettää osoitteeseen tuottoa@opr-finance.fi