USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mitä teette keräämillänne sijoituksilla?

Sijoituksilla rahoitamme luottoliiketoimintaamme ja sen kasvua. Yhtiön kokonaisrahoitus koostuu pankeilta ja rahoituslaitoksilta saaduista lainoista, B/C-sarjan osakkeista sekä yhtiön omista voittovaroista. Sijoituksilla kerättävä rahoitus on täten yksi osa yhtiön ulkopuolista rahoitusta.

Kuuluvatko sijoittamani varat talletussuojarahaston piiriin?

Eivät kuulu. Kyseessä ei ole talletus vaan osakesijoitus.

Millainen riski sijoituksessani on?

Yrityksemme liiketoiminta on vakiintunutta, hallitusti kasvavaa ja kannattavaa. Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt yrityksellemme Suomen Vahvimmat -sertifikaatin ja myös Kauppalehti listasi yrityksemme omalle Menestyjäyritys-listalleen. Kaikkiin osakesijoituksiin liittyy kuitenkin riski siitä, että osaketta ei voida lunastaa tai että osinkoa ei voida maksaa. Osakkeisiin sisältyy myös riski osakkeen arvon alenemisesta. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Miten takaatte sijoitukseni säilymisen?

Yrityksellämme on EUR 60,5 M (12/2015) Suomen kuluttajaluottotoiminnan lainasaamisia maturiteetiltaan 6–72 kk. Lainasaamisista on poistettu järjestelemättömät saamiset. Yhtiön kokonaisrahoitus muodostuu usean, toisistaan erillisten lähteiden varaan. Monikanavainen rahoitus on yksi toimintamme vahvuuksia. Oman ja vieraan pääoman suhdetta sääntelevät myös pankkirahoituksen kovenantit, jotka mm. asettavat rajoituksia velkarahan määrälle.

Voinko saada takauksen sijoitukselleni?

Et voi.

Mistä saan ajantasaisen tiedon yrityksenne taloustilanteesta?

Tuoreimmat osavuosikatsaukset ja tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ovat kaikkien nähtävillä ilman kirjautumista näillä sivuilla kohdassa Sijoittajatieto. Katsaukset sisältävät sijoittajan kannalta olennaisen finanssi-informaation sekä toimitusjohtajan katsauksen liiketoimintaan.

Kuinka voin tehdä sijoituksen?

Uusien sijoitusten vastaanottaminen on päättynyt 16.11.2017.

Kuinka pitkäksi ajaksi sijoitus tehdään?

Sijoitus on voimassa toistaiseksi ja voit milloin tahansa lopettaa sijoituksen esittämällä yhtiölle lunastusvaatimuksen palvelussa olevalla lopetuspainikkeella. Sijoitusta ei siis tehdä määräajaksi.

Miten sijoitusaika vaikuttaa tuottoon?

Pidemmälle sijoitusajalle maksamme paremman tuoton. Kun sijoitus on kestänyt vähintään 3 kk, nousee tuotto 3 %:sta 4 %:iin koko sijoitusajalta. Kun sijoitus on kestänyt vähintään 6 kk, nousee tuotto 7 %:iin koko sijoitusajalta. Tällöin kuukausittain tilitettävä tuotto myös nousee uuden tason mukaiseksi. Tason nousun yhteydessä aiempien kuukausien tuotto täsmätään uuden tason mukaiseksi ensimmäisen seuraavan kuukausitilityksen yhteydessä.

Mistä näen sijoitusteni määrän?

Kaikki sijoituksiisi liittyvät asiat ovat näkyvissä kun kirjaudut palveluun.

Miten voin lopettaa sijoituksen?

Kirjaudu palveluun, löydät sieltä lopetuspainikkeen, jota painamalla lopetat sijoituksesi ja me palautamme sijoittamasi varat Sinulle takaisin.

Kuinka nopeasti rahat siirtyvät takaisin tililleni, kun olen ilmoittanut sijoituksen lopettamisesta?

Siirrämme alkuperäisen pääoman ja tilittämättömät tuotot pankkitilillesi 14 päivän kuluessa lopettamisilmoituksesta.

Veloitatteko kuluja sijoituksestani?

Emme. Sijoituksen tekeminen on maksutonta. Emme veloita aloitus-, hallinnointi- tai muitakaan kuluja.

Voinko tehdä useamman sijoituksen?

Voit tehdä useampia sijoituksia. Mikäli haluat sijoittaa suuremman summan kerralla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Voivatko yritykset ja yhteisöt tehdä sijoituksia?

Kyllä voivat. Kirjaudu omilla henkilökohtaisilla tunnuksillasi palveluun ja luo oman henkilökohtaisen asiakastilisi yhteyteen asiakastili yrityksellesi. Sijoitusta tehdessäsi valitset teetkö sijoituksen henkilökohtaiselle vai yrityksesi asiakastilille.

Kuinka usein osinkotuotto maksetaan tililleni?

Maksamme osingon tilillesi kuukausittain. Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt osinkotuotto tilitetään pankkitilillesi viimeistään seuraavan kuukauden 5. pankkipäivänä. Tuotonmaksu edellyttää, että yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja.

Kannetaanko sijoituksen tuotosta lähde- tai pääomaveroa?

Sijoituksen tuotto on listaamattomasta yhtiöstä saatua osinkotuloa. Suomen voimassaolevan lainsäädännön mukaan yksityishenkilön listaamattomasta yhtiöstä saama osinkotulo on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata osakkeen verovuoden matemaattiselle arvolle laskettuun 7 %:n tuottoon asti enintään 150 000 € asti.

OPR-Finance Oy tekee maksetuista osingoista 7,5 % ennakonpidätyksen verottajan ohjeiden mukaisesti.

Rajoitetusti verovelvolliselta (yli 6 kk vuodesta ulkomailla asuva) pidätetään lähdevero, jonka suuruus riippuu asuinvaltiosta. Jos Euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö ei tosiasiallisesti saa Suomen veroa kokonaan hyvitettyä asuinvaltiossaan verovuonna tai sitä seuraavina verovuosina, hän voi halutessaan vaatia Suomen Verohallinnolta, että Suomesta saatu osinko verotetaan vastaavalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisella.

Tuleeko minulle paljon lisätyötä veroilmoitusten kanssa?

Meillä on velvollisuus ilmoittaa maksamamme osingot suoraan verottajalle, ja tietojen pitäisi automaattisesti näkyä esitäytetyllä veroilmoituksella.

Voinko pantata tai siirtää sijoitukseni kolmannelle osapuolelle?

Et voi. Mikäli sijoitus siirtyy kolmannelle osapuolelle, osakkeet muuttuvat tuotto-oikeudettomiksi D-sarjan osakkeiksi, joille ei makseta osinkotuottoa. Mikäli haluat luopua sijoituksestasi, ilmoita meille lopetuksesta palvelussa olevalla lopetuspainikkeella ja me siirrämme rahat takaisin Sinulle.

Joudunko maksamaan varainsiirtoveroa?

Et joudu. Uusien osakkeiden merkinnästä ei kanneta varainsiirtoveroa. OPR-Finance Oy maksaa varainsiirtoveron kokonaisuudessaan lunastaessaan sijoituksen takaisin.

Mitä sijoitukselle tapahtuu, jos sijoittaja kuolee?

Sijoittajan kuollessa sijoitus muuttuu kuolinpesän omaisuudeksi automaattisesti. Kuolinpesälle valittu pesänhoitaja päättää pesän asioista ja voi lopettaa sijoituksen. Mikäli kuolleen sijoittajan pankkitunnukset eivät enää toimi, pesänhoitaja voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jolloin voimme ryhtyä tarvittaviin toimiin sijoituksen palauttamiseksi.

Jäikö vielä kysymyksiä avoimiksi? Vastaamme yleisiä Tuottoa.fi-palvelua koskeviin kysymyksiin osoitteessa tuottoa@opr-finance.fi