Annamme avoimen, ajantasaisen ja läpinäkyvän kuvan yhtiön taloudellisesta tilasta ja liiketoiminnan kehittymisestä.
Raportoimme sijoittajille yhtiön kehityksen kvartaaleittain. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset ovat näillä sivuilla esillä yleisölle, eikä niiden tarkastelu vaadi kirjautumista palveluun. Osavuosikatsaukset eivät ole tilintarkastettuja eivätkä siten vastaa välitilinpäätöstä.

OPR-Finance Oy:n yhtiöjärjestykseen pääset tutustumaan tästä.

Etuoikeutettujen sijoitusten lunastukset ja osingonmaksu on poikkeuksellisesti keskeytetty toistaiseksi. Lisätietoja asiasta löytyy etuoikeutettujen osakkeiden omistajille lähetetyissä tiedotteissa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen osa nettisivuston sisällöstä voi olla ristiriidassa tämän hetkiseen tilanteeseen (2/2021).

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostitse tuottoa@opr-finance.fi

Velkasijoittajat

OPR-Finance Oy on laskenut liikkeelle 40 miljoonan euron hybridilainan 17.11.2017. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 10,75 prosenttia vuodessa, mutta se määrittyy uudestaan 3,25 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä, jonka jälkeen 3 vuoden välein.

Lainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta OPR-Financella on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 3,25 vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä sekä tätä seuraavina puolivuosittaisina koronmaksupäivinä.

[Avaintietoasiakirja.pdf]

Tietoa osakesijoituksien verotuksesta

Osakesijoituksen tuotto on osinkoa, johon sovelletaan osinkotulojen verotukseen liittyvää säännöstöä.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on pääomatulo-osinkoa, kun osinkotulo on enintään kahdeksan prosentin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle.

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotetaan siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 % on veronalaista pääomatuloa kuitenkin enintään 150 000 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 % vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön lunastamia ja muutoin hankkimia omia osakkeita ei oteta laskelmassa huomioon.

Lisätietoja Veronmaksajain keskusliiton sivuilta.