Kirjallisen äänestysmenettelyn tulos

OPR-Finance Oy:n vuoden 2017 hybridilainan kirjallisen menettelyn tulos 

OPR-Finance Oy:n (”Yhtiö”) 1.2.2021 käynnistämä vuoden 2017 hybridilainan (ISIN: FI4000292180) ehtojen mukaisen kirjallinen äänestysmenettely on päättynyt 22.2.2021. 

Lopullisen ääntenlaskennan perusteella kirjalliseen menettelyyn osallistui 67,0 prosenttia hybridilainan määrästä. Yhtiön hallituksen ehdotusta kannatti 96,87 prosenttia annetuista äänistä. 

Näin ollen Yhtiön hallituksen ehdotus hybridilainan korkolisän kertymisen aloittamispäivän (First Reset Datesiirtämisestä 24 kuukaudella ja siihen liittyvistä ehtojen muutoksista on tullut hyväksytyksi kirjallisessa menettelyssä. 

Helsingissä 4.3.2021 

OPR-Finance Oy, hallitus