Hybridilainan äänestysmenettelyn käynnistäminen

OPR-Finance Oy suunnittelee käynnistävänsä vuoden 2017 hybridilainansa (ISIN: FI4000292180) ehtojen mukaisen kirjallisen äänestysmenettelyn siirtääkseen ehtojen mukaista korkolisän kertymisen aloittamispäivää (First Reset Date) 24 kuukaudella. Sijoittajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia hybridilainan pääomasta ovat ilmaisseet alustavan tukensa suunnitelmalle.

Yhtiö perustelee suunnitelmaansa tarpeella vahvistaa yhtiön rahoituksen kassavirtaa yhtiön liiketoiminnan käänteessä, jossa yhtiön, ennen Suomen ja Ruotsin korkokattolainsäädännön säätämistä, myönnetyn lainakannan alasajo etenee, samalla kun yhtiön lanseeraamien uusien lainatuotteiden kanta kasvaa. Uuden liiketoiminnan ja vahvistuvan taseen myötä yhtiön mahdollisuudet jälleenrahoittaa hybridilaina odotetaan paranevan ajan myötä.

Yhtiön hallitus tekee päätöksen kirjallisen äänestysmenettelyn käynnistämisestä lähipäivinä ja menettely käynnistyy myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana arviolta tammi-helmikuun vaihteessa.