Digitaalinen liiketoiminta suojaa koronalta

OPR-Finance konserni on varautunut koronavirukseen proaktiivisesti. Yhtiö toimii täysin digitaalisessa ympäristössä, minkä vuoksi mahdolliset koronaviruksen vaikutukset eivät heijastu konsernin työkäytäntöihin merkittävästi. Liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten odotetaan myös olevan vähäisiä.

Tuottoa.fi jatkaa myös toimintaansa normaalisti. Listaamattomana etuoikeutettuna osakkeena se ei ole riippuvainen markkinoiden heilahteluista. Yhtiö maksaa sijoituksille osinkoa normaalisti kuten aina ennenkin, maksimissaan 6 % tuottoa uusille E-sarjan osakkeille. B- ja C-sarjan osakkeiden osinkotuotto pysyy myös luonnollisesti muuttumattomana. Pörssilistattuun osakkeeseen verrattuna yhtiön etuoikeutettuja Tuottoa.fi osakkeita ei myöskään koske kysyntään ja tarjontaan perustuva arvonalentuminen, sillä yhtiö on sitoutunut lunastamaan etuoikeutetut osakkeensa EUR 1,000 merkintähintaansa. Osakesijoitukseen liittyy tietysti riski, kuten ennenkin.