Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetty Esa Alanko

OPR-Finance Oy:n hallituksen jäsen, OTM, VT, Dipl.Btr. Esa Alanko on nimitetty konsernin toimitusjohtajaksi 8.3.2021 alkaen. Toimitusjohtajan tehtävää väliaikaisesti 30.6.2019 alkaen hoitanut Jouni Selin jatkaa yhtiön palveluksessa riskienhallinnasta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavana johtajana.

Tehty nimitys on keskeinen osa yhtiön strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista entisestään ja saattaa sen jälleen kannattavaksi nykyisestä haastavasta ja mahdollisesti pidempäänkin jatkuvasta epävakaasta toimintaympäristöstä huolimatta.

"Yhtiön rahoitustilanteen vakiintuessa ja toivottavasti lähitulevaisuudessa tapahtuvan Covid-19 -tilanteen helpottuessa pääsemme jälleen keskittymään täysillä liiketoiminnan kehittämiseen. Olen vakuuttunut, että toimintaympäristön normalisoituessa ja liiketoiminnan elpyessä yhtiö tulee jälleen tulevien vuosien aikana palaamaan kannattavuudessa tasolle, jota siltä odotetaan ja jolla sen kuuluu olla" , kommentoi nimitetty toimitusjohtaja Alanko.

 


Kirjallisen äänestysmenettelyn tulos

OPR-Finance Oy:n vuoden 2017 hybridilainan kirjallisen menettelyn tulos 

OPR-Finance Oy:n (”Yhtiö”) 1.2.2021 käynnistämä vuoden 2017 hybridilainan (ISIN: FI4000292180) ehtojen mukaisen kirjallinen äänestysmenettely on päättynyt 22.2.2021. 

Lopullisen ääntenlaskennan perusteella kirjalliseen menettelyyn osallistui 67,0 prosenttia hybridilainan määrästä. Yhtiön hallituksen ehdotusta kannatti 96,87 prosenttia annetuista äänistä. 

Näin ollen Yhtiön hallituksen ehdotus hybridilainan korkolisän kertymisen aloittamispäivän (First Reset Datesiirtämisestä 24 kuukaudella ja siihen liittyvistä ehtojen muutoksista on tullut hyväksytyksi kirjallisessa menettelyssä. 

Helsingissä 4.3.2021 

OPR-Finance Oy, hallitus