Tuottoa.fi lunastukset keskeytetty, osingonmaksu jatkuu

Etuoikeutettujen osakkeiden lunastus keskeytetään toistaiseksi, osinkojen maksu jatkuu normaalisti

 

Arvoisa Sijoittaja,

Maailma on ennennäkemättömässä tilanteessa meneillään olevan koronaviruspandemian vuoksi. Tämä koskettaa eri tavoin meitä kaikkia ja läheisiämme. Myös globaalissa taloudessa eletään epävarmoja aikoja.

Markkinatilanteen rajut muutokset ja epävarmuus tilanteen kestosta aiheuttavat paineita koko rahoitussektorille. Pääomamarkkinoiden voimakas heilahtelu sekä sitä seurannut pääoman nopea pako erilaisista sijoitustuotteista on kohdistunut myös meihin Tuottoa.fi etuoikeutettujen osakkeiden lunastuspyyntöjen muodossa. Ohjelmalla hankitut varat on vuosien kuluessa käytetty pitkäaikaisen liiketoiminnan harjoittamiseen asiakkaille myönnettyjen lainojen muodossa. Tämän vuoksi lyhyelle aikavälille kohdistuva huomattava sijoitusten lunastaminen, sekä riski tilanteen pitkittymisestä vaarantaisi yhtiön likviditeetin ja siten liiketoiminnan jatkamisen.

Epävarmuus tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta on aiheuttanut sen, että OPR-Finance Oy:n hallitus on 23.03.2020 päättänyt keskeyttää Tuottoa.fi etuoikeutettujen B-, C- ja E-sarjojen osakkeiden lunastamisen toistaiseksi. Päätöksellään yhtiö turvaa toimintansa jatkuvuuden ja likviditeetin meneillään olevan koronaviruspandemian yli, turvaten samalla Tuottoa.fi sijoittajien, sekä muiden sidosryhmiensä edun ja tasapuolisen kohtelun. Kannattavan liiketoiminnan jatkamisen edellytyksenä yhtiön on pidettävä huolta riittävästä likviditeetistä myös poikkeuksellisina aikoina. Osingon maksaminen etuoikeutetuille osakkeille jatkuu kuitenkin ennallaan.

Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa normaalisti. Yhtiön hallitus arvioi tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa muutoksista sijoittajilleen erikseen.