Tuottoa.fi lunastukset keskeytetty, osingonmaksu jatkuu

Etuoikeutettujen osakkeiden lunastus keskeytetään toistaiseksi, osinkojen maksu jatkuu normaalisti

 

Arvoisa Sijoittaja,

Maailma on ennennäkemättömässä tilanteessa meneillään olevan koronaviruspandemian vuoksi. Tämä koskettaa eri tavoin meitä kaikkia ja läheisiämme. Myös globaalissa taloudessa eletään epävarmoja aikoja.

Markkinatilanteen rajut muutokset ja epävarmuus tilanteen kestosta aiheuttavat paineita koko rahoitussektorille. Pääomamarkkinoiden voimakas heilahtelu sekä sitä seurannut pääoman nopea pako erilaisista sijoitustuotteista on kohdistunut myös meihin Tuottoa.fi etuoikeutettujen osakkeiden lunastuspyyntöjen muodossa. Ohjelmalla hankitut varat on vuosien kuluessa käytetty pitkäaikaisen liiketoiminnan harjoittamiseen asiakkaille myönnettyjen lainojen muodossa. Tämän vuoksi lyhyelle aikavälille kohdistuva huomattava sijoitusten lunastaminen, sekä riski tilanteen pitkittymisestä vaarantaisi yhtiön likviditeetin ja siten liiketoiminnan jatkamisen.

Epävarmuus tämän poikkeuksellisen tilanteen kestosta on aiheuttanut sen, että OPR-Finance Oy:n hallitus on 23.03.2020 päättänyt keskeyttää Tuottoa.fi etuoikeutettujen B-, C- ja E-sarjojen osakkeiden lunastamisen toistaiseksi. Päätöksellään yhtiö turvaa toimintansa jatkuvuuden ja likviditeetin meneillään olevan koronaviruspandemian yli, turvaten samalla Tuottoa.fi sijoittajien, sekä muiden sidosryhmiensä edun ja tasapuolisen kohtelun. Kannattavan liiketoiminnan jatkamisen edellytyksenä yhtiön on pidettävä huolta riittävästä likviditeetistä myös poikkeuksellisina aikoina. Osingon maksaminen etuoikeutetuille osakkeille jatkuu kuitenkin ennallaan.

Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa normaalisti. Yhtiön hallitus arvioi tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedottaa muutoksista sijoittajilleen erikseen.


Konsernin vuosikatsaus Q4 2019

OPR-Finance konsernin vuosikatsaus Q4 2019 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance vuosikatsaus Q4 2019

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Digitaalinen liiketoiminta suojaa koronalta

OPR-Finance konserni on varautunut koronavirukseen proaktiivisesti. Yhtiö toimii täysin digitaalisessa ympäristössä, minkä vuoksi mahdolliset koronaviruksen vaikutukset eivät heijastu konsernin työkäytäntöihin merkittävästi. Liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten odotetaan myös olevan vähäisiä.

Tuottoa.fi jatkaa myös toimintaansa normaalisti. Listaamattomana etuoikeutettuna osakkeena se ei ole riippuvainen markkinoiden heilahteluista. Yhtiö maksaa sijoituksille osinkoa normaalisti kuten aina ennenkin, maksimissaan 6 % tuottoa uusille E-sarjan osakkeille. B- ja C-sarjan osakkeiden osinkotuotto pysyy myös luonnollisesti muuttumattomana. Pörssilistattuun osakkeeseen verrattuna yhtiön etuoikeutettuja Tuottoa.fi osakkeita ei myöskään koske kysyntään ja tarjontaan perustuva arvonalentuminen, sillä yhtiö on sitoutunut lunastamaan etuoikeutetut osakkeensa EUR 1,000 merkintähintaansa. Osakesijoitukseen liittyy tietysti riski, kuten ennenkin.