Notice of issuers’ optional interest deferral

OPR-Finance Oy has today elected to defer in whole the interest payment which would otherwise be due on 17 February 2022.

Please find full notice below:

Notice of issuers' optional interest referral


Konsernin osavuosikatsaus Q3 2021

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q3 2021 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance Osavuosikatsaus Q3 2021

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Konsernin osavuosikatsaus Q2 2021

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q2 2021 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance Osavuosikatsaus Q2 2021

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Konsernin osavuosikatsaus Q1 2021

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q1 2021 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance Konserni – Osavuosikatsaus Q1 2021

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Konsernin vuosikatsaus Q4 2020

OPR-Finance konsernin vuosikatsaus Q4 2020 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance Group Report Q4 2020

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetty Esa Alanko

OPR-Finance Oy:n hallituksen jäsen, OTM, VT, Dipl.Btr. Esa Alanko on nimitetty konsernin toimitusjohtajaksi 8.3.2021 alkaen. Toimitusjohtajan tehtävää väliaikaisesti 30.6.2019 alkaen hoitanut Jouni Selin jatkaa yhtiön palveluksessa riskienhallinnasta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavana johtajana.

Tehty nimitys on keskeinen osa yhtiön strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista entisestään ja saattaa sen jälleen kannattavaksi nykyisestä haastavasta ja mahdollisesti pidempäänkin jatkuvasta epävakaasta toimintaympäristöstä huolimatta.

"Yhtiön rahoitustilanteen vakiintuessa ja toivottavasti lähitulevaisuudessa tapahtuvan Covid-19 -tilanteen helpottuessa pääsemme jälleen keskittymään täysillä liiketoiminnan kehittämiseen. Olen vakuuttunut, että toimintaympäristön normalisoituessa ja liiketoiminnan elpyessä yhtiö tulee jälleen tulevien vuosien aikana palaamaan kannattavuudessa tasolle, jota siltä odotetaan ja jolla sen kuuluu olla" , kommentoi nimitetty toimitusjohtaja Alanko.

 


Kirjallisen äänestysmenettelyn tulos

OPR-Finance Oy:n vuoden 2017 hybridilainan kirjallisen menettelyn tulos 

OPR-Finance Oy:n (”Yhtiö”) 1.2.2021 käynnistämä vuoden 2017 hybridilainan (ISIN: FI4000292180) ehtojen mukaisen kirjallinen äänestysmenettely on päättynyt 22.2.2021. 

Lopullisen ääntenlaskennan perusteella kirjalliseen menettelyyn osallistui 67,0 prosenttia hybridilainan määrästä. Yhtiön hallituksen ehdotusta kannatti 96,87 prosenttia annetuista äänistä. 

Näin ollen Yhtiön hallituksen ehdotus hybridilainan korkolisän kertymisen aloittamispäivän (First Reset Datesiirtämisestä 24 kuukaudella ja siihen liittyvistä ehtojen muutoksista on tullut hyväksytyksi kirjallisessa menettelyssä. 

Helsingissä 4.3.2021 

OPR-Finance Oy, hallitus 


Kirjallisen äänestysmenettelyn alustava tulos

OPR-Finance Oy:n (”Yhtiö”) 1.2.2021 käynnistämä vuoden 2017 hybridilainan (ISIN: FI4000292180) ehtojen mukaisen kirjallinen äänestysmenettely on päättynyt 22.2.2021.

Alustavan ääntenlaskennan perusteella kirjalliseen menettelyyn osallistui 67,35 prosenttia hybridilainan määrästä. Yhtiön hallituksen ehdotusta kannatti 96,89 prosenttia annetuista äänistä.

Yhtiö julkistaa äänestyksen lopullisen tuloksen lähipäivinä.


Hybridilainan äänestysmenettely käynnistyy

Viitaten tiedotteeseen 21.1.2021 OPR-Finance Oy:n hallitus on päättänyt käynnistää vuoden 2017 hybridilainansa (ISIN: FI4000292180) ehtojen mukaisen kirjallisen äänestysmenettelyn siirtääkseen ehtojen mukaista korkolisän kertymisen aloittamispäivää (First Reset Date) 24 kuukaudella. Sijoittajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia hybridilainan pääomasta ovat ilmaisseet alustavan tukensa suunnitelmalle.

Yhtiö toimittaa hybridilainan haltijoille tiedon kirjallisen äänestysmenettelyn alkamisesta sekä ehtojen muutosesityksen yksityiskohtaisine perusteluineen ehtojen mukaisesti.

Kirjallinen äänestysmenettely alkaa 1.2.2021 ja päättyy 22.2.2021.


Hybridilainan äänestysmenettelyn käynnistäminen

OPR-Finance Oy suunnittelee käynnistävänsä vuoden 2017 hybridilainansa (ISIN: FI4000292180) ehtojen mukaisen kirjallisen äänestysmenettelyn siirtääkseen ehtojen mukaista korkolisän kertymisen aloittamispäivää (First Reset Date) 24 kuukaudella. Sijoittajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia hybridilainan pääomasta ovat ilmaisseet alustavan tukensa suunnitelmalle.

Yhtiö perustelee suunnitelmaansa tarpeella vahvistaa yhtiön rahoituksen kassavirtaa yhtiön liiketoiminnan käänteessä, jossa yhtiön, ennen Suomen ja Ruotsin korkokattolainsäädännön säätämistä, myönnetyn lainakannan alasajo etenee, samalla kun yhtiön lanseeraamien uusien lainatuotteiden kanta kasvaa. Uuden liiketoiminnan ja vahvistuvan taseen myötä yhtiön mahdollisuudet jälleenrahoittaa hybridilaina odotetaan paranevan ajan myötä.

Yhtiön hallitus tekee päätöksen kirjallisen äänestysmenettelyn käynnistämisestä lähipäivinä ja menettely käynnistyy myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana arviolta tammi-helmikuun vaihteessa.