Konsernin vuosikatsaus Q4 2019

OPR-Finance konsernin vuosikatsaus Q4 2019 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance vuosikatsaus Q4 2019

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Digitaalinen liiketoiminta suojaa koronalta

OPR-Finance konserni on varautunut koronavirukseen proaktiivisesti. Yhtiö toimii täysin digitaalisessa ympäristössä, minkä vuoksi mahdolliset koronaviruksen vaikutukset eivät heijastu konsernin työkäytäntöihin merkittävästi. Liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten odotetaan myös olevan vähäisiä.

Tuottoa.fi jatkaa myös toimintaansa normaalisti. Listaamattomana etuoikeutettuna osakkeena se ei ole riippuvainen markkinoiden heilahteluista. Yhtiö maksaa sijoituksille osinkoa normaalisti kuten aina ennenkin, maksimissaan 6 % tuottoa uusille E-sarjan osakkeille. B- ja C-sarjan osakkeiden osinkotuotto pysyy myös luonnollisesti muuttumattomana. Pörssilistattuun osakkeeseen verrattuna yhtiön etuoikeutettuja Tuottoa.fi osakkeita ei myöskään koske kysyntään ja tarjontaan perustuva arvonalentuminen, sillä yhtiö on sitoutunut lunastamaan etuoikeutetut osakkeensa EUR 1,000 merkintähintaansa. Osakesijoitukseen liittyy tietysti riski, kuten ennenkin.


OPR syventää merkittävästi yhteistyötään Svean kanssa

OPR-Finance Oy syventää merkittävästi yhteistyötään Svea Groupin kanssa

OPR-Finance Oy perustajaosakas Jari Ruuska on Svean rahoittamana hankkinut 50% yhtiön äänioikeutetuista A-sarjan osakkeista, omistaen nyt koko osakekannan.

Järjestelyn yhteydessä Sveasta on tullut OPR:n päärahoittaja. Svealla tulee olemaan halutessaan myös mahdollisuus osallistua OPR:n kehittämiseen ja päätöksentekoon hallitustyöskentelyn kautta.

”Useita vuosia kestänyt yhteistyömme Svean kanssa on ilokseni saavuttanut uuden vaiheen. Merkittävänä ja tunnettuna rahoitusalan toimijana Svean tarjoama rahoitus mahdollistaa meille keskittymisen ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi tiiviimpi yhteistyö Svean kanssa tuo meille lisää osaamista ja monipuolisuutta”, kertoo OPR:n toimitusjohtaja Jouni Selin.

”OPR on aina ollut hyvin johdettu sekä tehokas yhtiö, jonka kanssa tapamme toimia ovat hyvin samankaltaiset. Pitkä yhteistyömme OPR:n kanssa on ollut sujuvaa ja olemme innoissamme voidessamme olla mukana kehittämässä yhtiötä ja sen liiketoimintaa eri markkinoilla”, toteaa puolestaan Svean toimitusjohtaja Lennart Ågren.

Svean ja OPR:n väliseen järjestelyyn liittyy yksityiskohtia, joiden voimaantulo vaatii osapuolten liiketoiminnan koon vuoksi vielä Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Osapuolet odottavat asian käsittelyn valmistuvan suotuisalla kilpailuviranomaisen päätöksellä lähiaikoina. Järjestely ei kuitenkaan ole ehdollinen kilpailuviranomaisen hyväksynnälle.

 

OPR-Finance Oy on vuonna 2005 perustettu suomalaisomisteinen rahoituskonserni, joka tarjoaa monipuolisia kuluttaja- ja yritysluottopalveluita. Yhtiö toimii viidessä EU-maassa. OPR-Finance konsernin taseen loppusumma viimeisimmän tilintarkastetun tilinpäätöksen 2018 mukaan oli EUR 241 miljoonaa.

Svea Ekonomi Ab on vuonna 1981 perustettu ruotsalainen rahoituskonserni, joka palvelee yrityksiä ja yksityishenkilöitä yli kymmenessä Euroopan maassa. Svea Groupin taseen loppusumma viimeisimmän tilintarkastetun tilinpäätöksen 2018 mukaan oli SEK 20 miljardia.


Uusi Tuottoa.fi E-osakesarja nyt merkittävissä

OPR-Finance Oy avaa Tuottoa.fi -palvelunsa yleisön uusille sijoituksille. Uusi E-osakesarja oikeuttaa 6 % tuottoon, kun sijoitusaika on vähintään 6 kuukautta. Tarkemmat osakeannin ehdot ja merkinnät pääset tekemään tästä. Tiedotteessa yhtiö kuvaa myös viimeaikaisia tapahtumia ja toimiaan.

 

Viimeaikaiset tapahtumat Yhtiössä

Suomen kuluttajansuojalaki muuttui 1.9.2019 alkaen, mikä vaikutti kuluttajaluottojen tarjontaan OPR-Financen ja sen kilpailijoiden osalta. Merkittävin muutos koski aiemmin todelliseen vuosikorkoon perustuvan korkokaton muuttamista nimelliskorkoon perustuvaksi. Samalla myös luotoista perittäviä muita kuluja, kuten toimitus- ja lainanhoitopalkkioita rajoitettiin.

Nimelliskoron maksimimäärä rajoitettiin 20 prosenttiin, mikä heikentää Suomen kuluttajaluottomarkkinan houkuttavuutta aiempaan verrattuna. Sijoitetun pääoman tuoton maksimoimiseksi yhtiölle on kannattavinta ohjata resurssinsa ensisijaisesti sellaisille markkinoille, joiden suhteellinen tuottopotentiaali on korkein. Tämän vuoksi OPR-Finance on siirtänyt painopistettään niihin tuotteisiinsa, joiden tuottomahdollisuudet ovat selvästi korkeampia. Nykyisistä tuotteista näitä ovat kuluttajaluottotuotteet Ruotsissa ja Tšekissä, sekä yritysluottotuotteet. Lisäksi yhtiö tarkastelee aktiivisesti mahdollisuuksia uusille kannattaville tuoteavauksille. Kuluttajaluottojen tarjoamista Suomessa on myös jatkettu, mutta sen painotus on selvästi aiempaa pienemmällä tasolla.

Painopisteen muutostyö on sujunut hyvin, joskin se on vienyt paljon resursseja ja aikaa koko OPR-Finance konsernin henkilökunnalta kuluvan vuoden aikana. Muutoksella on luonnollisestikin ollut vaikutuksensa myös tulokseen. Vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kvartaalin operatiivinen tulos oli tästä huolimatta EUR 9.5m suuruinen ja sen ennakoidaan olevan vuoden viimeisen kvartaalin osalta niin ikään selvästi positiivinen. Vuoden 2020 aikana yhtiön odotetaan vahvistuvan liiketoiminnallisesti, sillä muutostöiden valmistuessa yhtiö normalisoituu takaisin tilanteeseen, jossa aika ja resurssit voidaan jälleen kohdistaa operatiiviseen tekemiseen.

 

Rahoitusrakenteessa tapahtuneet muutokset

Painopisteen muutoksen myötä myös yhtiön rahoitukseen on tullut merkittäviä muutoksia. OPR-Financen taseessa on ollut merkittävä määrä rahoitusta pääomamarkkinoilta, joka on kohdistettu Suomen kuluttajaluototukseen. Kun painotusta kyseiseen markkina-alueeseen on vähennetty, rahoituksen ehdot eivät enää ole olleet yhtiölle edullisia. Tämän takia yhtiö on katsonut kannattavaksi maksaa vuoden 2019 aikana takaisin pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta hankittua vieraan pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin EUR 60m edestä.

Takaisinmaksu on rahoitettu myymällä Suomen kuluttajaluototuksen päätuotteen Ostosrahan kaikki lainasaamiset. Saamisten myyntioperaatio on ollut vaativa ja aikaa vievä toimenpide ja saamisia on vuonna 2019 myyty toisella, kolmannella ja neljännellä kvartaalilla. Nyt saatavakaupat on saatettu loppuun ja sen seurauksena pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta saatu noin EUR 60m:n vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on maksettu takaisin. Samalla yhtiön kassa on vahvistunut.

Toimialalle tyypillisesti myytyjen saamisten myyntihinta ei vastaa kirjanpitoarvoa. Tästä johtuen Yhtiön vuoden 2019 raportoitu tulos näiden kertaluonteisten erien johdosta tulee olemaan tappiollinen, vaikkakin sen operatiivinen tulos on siis kolmen ensimmäisen kvartaalin jälkeen EUR 9.5m positiivinen. Lisäksi Yhtiö säästää takaisinmaksettujen luottojen korkokuluissa noin EUR 15m tulevien kolmen vuoden aikana maksettuaan luotot ennenaikaisesti takaisin.

Sijoittajiin rahoitusjärjestelyiden aiheuttamalla tappiolla ei ole vaikutusta. Kertaluonteinen tappio pienentää osaltaan yhtiön omaa pääomaa, mutta jakokelpoisia varoja yhtiöllä on edelleen riittävästi, joten osingonmaksu jatkuu ennallaan.

 

Tuottoa.fi avataan uusille sijoituksille

Samalla kun Yhtiö on maksanut pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta saatua vieraan pääoman ehtoista rahoitusta takaisin, se on myös vapautunut tuon rahoituksen edellyttämistä ja Yhtiötä rajoittavista ehdoista, muun muassa Tuottoa.fi-sijoitusten vastaanottamisesta.

Tästä päivästä alkaen olemme jälleen alkaneet vastaanottaa sijoituksia Tuottoa.fi-palvelussa yhtiön E-sarjan osakkeisiin. Finanssivalvonnan muuttuneen laintulkinnan johdosta yhtiö ei voi sitoutua lunastamaan sijoituksia E-sarjan osakkeisiin takaisin. Sijoittaja voi kuitenkin edelleen esittää lunastuspyynnön palvelussa ja lunastuspyynnöt käsitellään 14 vuorokauden kuluessa kuten ennenkin. Muutos ei koske jo aiemmin B- tai C-sarjan osakkeisiin tehtyjä sijoituksia. Palveluun voit tutustua tästä.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa vt. toimitusjohtaja Jouni Selin, jouni.selin@opr-finance.fi.

Toivotamme kaikille Sijoittajillemme hyvää loppuvuotta.

 

Tuottoa.fi

OPR-Finance Oy
Lautatarhankatu 8 B
00580 HELSINKI

tuottoa@opr-finance.fi


Konsernin osavuosikatsaus Q3 2019

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q3 2019 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance Osavuosikatsaus Q3_2019

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Konsernin osavuosikatsaus Q2 2019

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q2 2019 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q2 2019

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Petteri Kleemola yhtiön hallituksen jäseneksi

OPR-Finance Oyn toimitusjohtaja Petteri Kleemola siirtyy tehtävästään 30.6.2019 alkaen yhtiön hallituksen jäseneksi.

”Haluan kiittää Petteriä yhtiön rakentamiseksi tehdystä pitkäjänteisestä työstä viimeisen kuuden vuoden aikana. Olen tyytyväinen, että voimme jatkaa yhteistyötämme hallituksesta käsin jatkossakin.”, kommentoi OPR-Financen hallituksen puheenjohtaja Richard Rosenius.

Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimii Jouni Selin (Head of IT, Legal, Compliance and Administration).


Konsernin osavuosikatsaus Q1 2019

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q1 2019 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance konsernin osavuosikatsaus Q1 2019

Lisää tulostietoja löydät täältä.


Finanssivalvonnalta OPR-Financea suosiva tulkinta Tuottoa.fi-osakkeista – tilinpäätös 2018 julkaistu

Finanssivalvonta (Fiva) antoi perjantaina 29.3.2019 tulkintansa asiassa, jossa on OPR-Financen näkökulmasta pohdittu, edellyttääkö Tuottoa.fi-järjestelmä yhtiöltä luottolaitostoimilupaa. Fivan tulkinnan mukaan toimilupaa edellytetään, mutta tulkintaa sovelletaan vasta 30.9.2019 alkaen. Tulkintaa ei sovelleta osakkeisiin, jotka on laskettu liikkeeseen ennen syyskuun 2019 loppua.

Päätös on OPR-Financelle suosiollinen. Yhtiöllä ei ole luottolaitostoimilupaa, mutta kaikki yleisölle suunnatut Tuottoa.fi-osakkeet on laskettu liikkeeseen ennen vuotta 2018. Fivan päätös ei edellytä toimenpiteitä Tuottoa.fi-sijoittajilta eikä päätöksellä ole vaikutusta sijoituksiin.

OPR-Finance Oy:n tilinpäätös vuodelta 2018 on julkaistu ja se on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance Oy - konsernitilinpäätös 2018

 


Konsernin Vuosikatsaus Q4 2018

OPR-Finance konsernin vuosikatsaus Q4 2018 on luettavissa alla olevasta linkistä.

OPR-Finance_konsernin_vuosikatsaus_Q4_2018

Lisää tulostietoja löydät täältä.